Jokisch

 

 

 

 

 

Siden grundlæggelsen i 1961, er JOKISCH GmbH blevet et af de førende firmaer indenfor den metalbearbejdende industri.

 

Denne succes kommer ikke af sig selv. lnnovative produkter er resultatet af intensivt arbejde i forsknings- og udviklingsområder. Et erfarent team af medarbejdere forsker fortsat for at tilpasse vore produkter de voksende og vekslende markedskrav samt lovgivningen.

 

Produktpaletten - Kompetence på mange områder

Mangfoldige bearbejdningsmuligheder, såvel som forskellige materialer kræver specielt tilpassede produkter til de nuværende foreliggende arbejdsprocesser.

 

Foruden vand-blandbare køle/smøremidler har vi oparbejdet et godt navn indenfor udvikling af ikke vand-blandbare køle/smøremidler. Først igennem vore specialprodukter blev det muligt at foretage metalbearbejdning på vanskelige materialer.

 

Udover disse produkter, leverer JOKISCH silikonefri skillemidler til svejseteknikken, ligesom JOKISCH også leverer skæreolie til særlige formål. Dertil passende tilbehør til Deres metalbearbejdning, afrunder vort program.

 

Miljøvenlig - højtydende samt lang levetid

Stigende belastninger ved spåntagninger og højere arbejdshastigheder kræver en større tilpasning af køle/smøremidlerne. Ved anvendelse af højtydende produkter, bliver mængden reduceret.

 

JOKISCH produkter er desuden i besiddelse af en fremragende biostabilitet, som muliggør at man kan give afkald på giftige konserveringsmidler til fordel for humane arbejdsbetingelser. Den længere levetid og det lavere forbrug, har såvel økonomiske som økologiske fordele, omkostningerne reduceres og man yder et aktivt bidrag til beskyttelsen af miljøet.

 

Deres problemstilling - vores rådgivning

Individualitet i arbejdsprocesser kræver individuel støtte. Vor medarbejdere hjælper Dem gerne med at finde den optimale metode ved metalbearbejdningen. JOKISCH - partneren der løser Deres komplekse opgaver.