Få gratis rådgivning om vore produkter

Førende inden for sit område siden 1974

Højtemperatur

  Produkt NLGI Anv. temp. °C Farve Basisolie visk. v/40°C Vand-bestandighed Egenskaber
  LubconGrizzly Grease serien 000
  0
  2
  -30 til 150 Brun 800 God Grizzly Grease er en specialudviklet fedt til højtbelastede åbne gear såvel som opretstående møller. Pga. temperatur-egenskaberne kan Grizzly Grease anvendes på en lang række applikationer med store belastninger og ved høje temperaturer.
  Lubcon Thermoplex 2 TML 2 -35 til 160 Gullig 55 Thermoplex 2 TML er en fuldsyntetisk specialfedt til anvendelse ved høje omdrejningstal, store belast-ninger og høje temperaturer. Til rulle- og friktionslejer, spindellejer, specielt til højhastighedslejer i tekstil- og værktøjsmaskiner, såvel som til lejer i elektromotorer og ventilatorer.
  Lubcon Thermoplex ALN 1001/0 og 00 0
  00
  -40 til 150 Lys I gear på elektrisk værktøj, maskinværktøj, actuatorer, nålelejer, og alle steder hvor smøremidlet kan stoppe lækage og reducere slitage.
  Lubcon Thermoplex ALN 1002 2 -40 til 150 Lys Meget god Thermoplex ALN 1002 anvendes på rulle og glidelejer i almindelighed, såvel som i gear på elektrisk værktøj, værktøjsmaskiner, actuatorer, nålelejer og lign.
  LubconTurmogrease CAK 4003 3 -20 til 160 Lys beige 250 Særdeles velegnet til smøring af lejer, f.eks. rullelejer med roterende yderring. Stor belastningsevne, forbedrede friktions- og slidegenskaber.
  Lubcon Turmogrease CAN 4602 MF 2 -20 til 180 Sort/grå Meget god På rulle- og glidelejer ydes der optimal sikkerhed, også under ekstreme belastninger, samt længere drifttid og reducerede vedligeholdelses- og istandsættelsesomkostninger
  Lubcon Turmogrease Li 802 EP 2 -40 til 140 Brunlig Normal Universal, højtydende, langtidssmørefedt til rulle- og glidelejer. Korrosions-beskyttende egenskaber, ældningsbeskyttelse, smøre-filmsstabilitet, såvel som egenskaber ved høje og lave temperaturer.
  LubconTurmogrease N-0, N-2 0
  2
  -40 til 160 Beige God Langtids- og permanent smøring af alle former for maskinkonstruktioner. Neutralisering af påvirkningen af koldt/varmt vand, dampe, vandholdige alkaliske eller sure rengøringsmidler og disses dampe i overensstemmelse med DIN 51 807.
  Lubcon Turmogrease N 8000-Serien 1
  2
  -20 til 200 Beige Normal Turmogrease N 8000-serien er en fuldsyntetisk specialfedt med Polyurea som fortykkelses-middel og specielle additiver, som beskytter højtbelastede lejer mod slid, korrosion, oxidation og ældning.
  Lubcon Turmogrease NBI 300 BP 2 -40 til 200 100 Turmogrease NBI 300 er en fuldsyntetisk højtemperatur fedt med polyurea som fortykkelsesmiddel og specielle additiver. Produktet virker korrosionsbeskytende, også i fugtige omgivelser. Anvendes til smøring af rillede kuglelejer, koniske rullelejer og til smøring ved høje temperaturer.
  Lubcon Turmolyb PSP Pasta Pasta -40 til 450 Gråsort Turmolyb PSP reducerer friktion og slitage. Anvendes i særdeleshed til smøring af glidelejer, gevindspindler, føringer, kileforbindelser, spændemekanismer,  tand-hjul, tandstænger, bolte og skruer.
  Lubcon Turmopast MA-1, MA-2 1
  2
  -35 til 170 Gullig Meget god Til smøring af rulle- og glidelejer indenfor tekstilindustrien (vaske-maskiner, farverier etc.), vaskemaskiner, pumper i almindelighed, som fedt til rullelejer for el-motorer i tekstil-industrien, træ-bearbejdningsindustrien og papirindustrien. Som montagefedt med gode vedhæftende egenskaber, forhindrer Turmopast MA 1 og MA 2 opståen af pasningsrust samt gør det nemmere at løsne fastskruede dele.
  Lubcon Turmopast TAS FM Pasta -40 til 1200 Hvid Metalfri montagepasta til smøring af langsomtgående lejer, excentrikker, kurve-skiver, spindler og kæder. Også til smøring i forbindelse med varmbearbejdning, sænksmedning, varmpresning og varmbøjning af stål og NE-metaller.
  Lubcon Turmopast TAS LMI Pasta -40 til 1200 Hvid Levnedsmiddelgodkendt montagepasta til smøring af langsomtgående lejer, aksler og kæder. NSF H1 godkendt.
  Lubcon Turmopast TAS WT pasta til flydende -40 til 1200 Sølvgrå Smøre- og glidemiddel. Til anvendelse mod fast-brænding af bolte, møtrikker m.m., smøring af langsomtgående lejer, aksler, kæder m.m. Til anvendelse i fyrings- og glødeovne, dampkedler, transportanlæg, fremføringskæder m.m.Mindsker slitage, meget god trykabsorbering, beskytter mod korrosion og pasningskorrosion..
  Lubcon Turmpast TF 1 -180 til 260 Meget god Turmopast TF er en hurtigtørrende, lufttørrende glidelak, som tåler stor belastning.
  Lubcon Turmopast WG til 200 hvid Varmeledningspasta, denne specielle sammensætning giver produktet høj temperaturbestandighed, tillige med høj varme-ledningsevne og en lav udflydning.
  Lubcon Turmoplex 0 EP, 1 EP, 2 EP og 3 EP 0
  1
  2
  3
  -30 til 150 Lysbrun 110/150 Meget god Turmoplex 0 EP, 1 EP og 2 EP universalfedt har et bredt temperaturområde.Produktet er vandresistent og virker korrosionsbeskyttende, hvor-ved der garanteres en problemfri smøring, også i fugtige omgivelser. Til smøring af rulle- og glidelejer af alle typer, både ved normale og høje temperaturer til såvel lave som høje omdrejninger, samt som universalfedt i biler, industrimaskiner, maskiner indenfor bygge- og anlægsbranchen, landbrugs-maskiner og lign.
  Lubcon Turmoplex 2 2 -30 til 120 150 Meget god Turmoplex 2 universalfedt har et bredt temperatur-område. Produktet er vandresistent og virker korrosionsbeskyttende, hvorved der garanteres en problemfri smøring, også i fugtige omgivelser. Til smøring af rulle- og glidelejer af alle typer, både ved normale og høje temperaturer til såvel lave som høje omdrejninger, samt som universalfedt i biler, industri-maskiner, maskiner indenfor bygge- og anlægs-branchen, landbrugsmaskiner og lign.
  Lubcon Turmosynthgrease ALN 1001/000 0 -40 til 150 rødlig/beige Til smøring af bl.a. gear i elektroværktøj, maskinværktøj, actuatorer, nålelejer og i alle former for applikationer, hvor en strukturviskos smørefedt stopper lækage og reducerer slitage.
  Lubcon Turmosynthgrease ALN 2502/000 0 -30 til 160 Beige Turmosynthgrease ALN 2502/000 er en USDA H1-godkendt special højtem-peratursmørefedt på basis af syntetiske kulbrinter med del-syntetisk special fortyk-kelsesmiddel som sikrer høj metalaffinitet. Til smøring af kugle, rulle- og glidelejer i vådbearbejdningsmaskiner ved lave omdrejninger.
  Lubcon Turmosynthgrease ALN 4600-Serien 0
  1
  2
  -30 til 180 Meget god Til smøring af rulle- og glidelejer ved lave- såvel som middelhastigheder indtil en omdrejningsfaktor på 220.000. Velegnet til anvendelse i omgivelser under påvirkning af varmt og koldt vand.
  Lubcon Turmotemp II/400 CL 1 og 2 1
  2
  -30 til 260 Hvid 500 Syntetisk specialfedt med anvendelsesmuligheder indenfor den nucleare industri og vacuum-industrien. Turmotemp II/400 CL 2 er NSF-H1 godkendt.
  Lubcon Turmotemp II/400 KL 0 -30 til 260 Hvid Specialfedt på basis af fuldkommen mættede alkoxyflourolier. Termisk stabil indtil +260 grader. Gode ikke-ledende egen-skaber. Ikke brændbart. Lav fordampning.
  Lubcon Turmotemp LP 2502 2 -30 til 260 Lys Beige 250 Til langtidssmøring af rulle-, kugle- og koniske lejer. Fremragende anti-wear, anti-korrosionsegenskaber. An-griber hverken elastomerer, ikke jernholdige, jernholdige metaller eller andre kendte materialer.
  Lubcon Turmsilon GTI 300 serien 2 -60 til 220 Hvid Meget god Til smøring af rullelejer ved såvel høje som lave temperaturer, som tætnings- og glidemiddel på armaturer, skinner og pakninger i levnedsmiddel- og pakkeindustrien, el-motorer, ventilatorer samt lejer på conveyorkæder.
  Lubcon Turmsilon GTI 5000 3 -50 til 220 Cremet hvid Meget god Levnedsmiddelgodkendt specialsmøremiddel til anvendelse i levneds-middelindustrien samt på bryggerier for både øl og vand.
  Lubcon Turmsilon LMI 5000 3 -50 til 220 Cremet hvid Meget god Levnedsmiddelgodkendt specialsmøremiddel til anvendelse i levneds-middelindustrien samt på bryggerier for både øl og vand.
  Lubcon Turmsilon MV-serien 1
  2
  3
  -40 til 260 Hvid Meget god Til smøring af pakninger for at forbedre glide-egenskaberne og reducere slid. Som forseglingspasta til glashaner i laboratorier, udstyr i den kemiske industri, medicinal- såvel som fødevareindustrien. Som slipmiddel ved lave temperaturer for at forhindre klæbning og fastfrysning af pakninger i køle- og fryseanlæg, køretøjer, togvogne, såvel som kabiner på svævebaner.
  Lubcon Turmsilongrease Medium TF 2 -40 til 230 Meget god Turmsilongrease Medium TF er en silikonefedt på polyureabasis. Produktet egner sig især til smøring ved høje og lave temperaturer. Til smøring af rulle- og glidelejer i almindelig, ligesom det er velegnet til smøring af kunststofdele såvel som koblingsstik.