Jokisch Migma Evio DPR (Hyper BO) 25 kg

Jokisch Migma Evio DPR (Hyper BO) 25 kg

25 lit. 64,00 DKK

Ingen bedømmelse

Vandblandbar kølesmøremiddel som er specieludviklet til spåntagning af definerede skæringer ved metalbearbejdning. Egner sig især til bearbejdningsopgaver, hvor det er nødvendigt med smøreforbedrende egenskaber. Ved f.eks. drejning, boring, fræsning og gevindskæring. Kan ligeledes også anvendes til støbegods.

Model/Varenr.: JS MIEV-DPR-025
lit.

 

Egenskaber: Udmærker sig ved god hud forligelighed. Opløsningen er meget modstandsdygtig  over for mikroorganismer og udviser god korrosionsbeskyttelse. Udviser god separation over for andre industrismøremidler opstået ved utætheder. Hvilket forlænger livstiden mellem påfyldningerne.

Anvendelseskoncentration

Normal tilspænding

Svær tilspænding

4-5%

8-14%

Teknisk data

Enhed

Metode

JOKISCH

MIGMA EVIO DPR

Kin. Viskositet ved 20°C

mm²/s

ASTM D 7042

-

Vægtfylde ved 20°C

g/ cm³

DIN EN ISO 12185

1,04

pH værdi ved 20°C

-

DIN 51369

9,5

Refraktometerfaktor

-

-

2

Indhold af mineralolie

%

-

0

Korrosionsbeskyttelse

DIN 51360/2

4% = 0

Angivelserne er givet ud fra nyeste viden. Angivelserne skal beskrive produktet, og har derfor ikke betydning for tilsikring af bestemte egenskaber. En forpligtelse kan derfor ikke udledes.