Højtemperatur

Produkt NLGI Anv. temp. °C Farve Basisolie visk. v/40°C Vand-bestandighed Egenskaber
LubconGrizzly Grease serien 000
0
2
-30 til 150 Brun 800 God Grizzly Grease er en specialudviklet fedt til højtbelastede åbne gear såvel som opretstående møller. Pga. temperatur-egenskaberne kan Grizzly Grease anvendes på en lang række applikationer med store belastninger og ved høje temperaturer.
Lubcon Thermoplex 2 TML 2 -35 til 160 Gullig 55 - Thermoplex 2 TML er en fuldsyntetisk specialfedt til anvendelse ved høje omdrejningstal, store belast-ninger og høje temperaturer. Til rulle- og friktionslejer, spindellejer, specielt til højhastighedslejer i tekstil- og værktøjsmaskiner, såvel som til lejer i elektromotorer og ventilatorer.
Lubcon Thermoplex ALN 1001/0 og 00 0
00
-40 til 150 Lys - - I gear på elektrisk værktøj, maskinværktøj, actuatorer, nålelejer, og alle steder hvor smøremidlet kan stoppe lækage og reducere slitage.
Lubcon Thermoplex ALN 1002 2 -40 til 150 Lys - Meget god Thermoplex ALN 1002 anvendes på rulle og glidelejer i almindelighed, såvel som i gear på elektrisk værktøj, værktøjsmaskiner, actuatorer, nålelejer og lign.
LubconTurmogrease CAK 4003 3 -20 til 160 Lys beige 250 - Særdeles velegnet til smøring af lejer, f.eks. rullelejer med roterende yderring. Stor belastningsevne, forbedrede friktions- og slidegenskaber.
Lubcon Turmogrease CAN 4602 MF 2 -20 til 180 Sort/grå - Meget god På rulle- og glidelejer ydes der optimal sikkerhed, også under ekstreme belastninger, samt længere drifttid og reducerede vedligeholdelses- og istandsættelsesomkostninger
Lubcon Turmogrease Li 802 EP 2 -40 til 140 Brunlig - Normal Universal, højtydende, langtidssmørefedt til rulle- og glidelejer. Korrosions-beskyttende egenskaber, ældningsbeskyttelse, smøre-filmsstabilitet, såvel som egenskaber ved høje og lave temperaturer.
LubconTurmogrease N-0, N-2 0
2
-40 til 160 Beige - God Langtids- og permanent smøring af alle former for maskinkonstruktioner. Neutralisering af påvirkningen af koldt/varmt vand, dampe, vandholdige alkaliske eller sure rengøringsmidler og disses dampe i overensstemmelse med DIN 51 807.
Lubcon Turmogrease N 8000-Serien 1
2
-20 til 200 Beige - Normal Turmogrease N 8000-serien er en fuldsyntetisk specialfedt med Polyurea som fortykkelses-middel og specielle additiver, som beskytter højtbelastede lejer mod slid, korrosion, oxidation og ældning.
Lubcon Turmogrease NBI 300 BP 2 -40 til 200 - 100 - Turmogrease NBI 300 er en fuldsyntetisk højtemperatur fedt med polyurea som fortykkelsesmiddel og specielle additiver. Produktet virker korrosionsbeskytende, også i fugtige omgivelser. Anvendes til smøring af rillede kuglelejer, koniske rullelejer og til smøring ved høje temperaturer.
Lubcon Turmolyb PSP Pasta Pasta -40 til 450 Gråsort - - Turmolyb PSP reducerer friktion og slitage. Anvendes i særdeleshed til smøring af glidelejer, gevindspindler, føringer, kileforbindelser, spændemekanismer,  tand-hjul, tandstænger, bolte og skruer.
Lubcon Turmopast MA-1, MA-2 1
2
-35 til 170 Gullig - Meget god Til smøring af rulle- og glidelejer indenfor tekstilindustrien (vaske-maskiner, farverier etc.), vaskemaskiner, pumper i almindelighed, som fedt til rullelejer for el-motorer i tekstil-industrien, træ-bearbejdningsindustrien og papirindustrien. Som montagefedt med gode vedhæftende egenskaber, forhindrer Turmopast MA 1 og MA 2 opståen af pasningsrust samt gør det nemmere at løsne fastskruede dele.
Lubcon Turmopast TAS FM Pasta -40 til 1200 Hvid - - Metalfri montagepasta til smøring af langsomtgående lejer, excentrikker, kurve-skiver, spindler og kæder. Også til smøring i forbindelse med varmbearbejdning, sænksmedning, varmpresning og varmbøjning af stål og NE-metaller.
Lubcon Turmopast TAS LMI Pasta -40 til 1200 Hvid - - Levnedsmiddelgodkendt montagepasta til smøring af langsomtgående lejer, aksler og kæder. NSF H1 godkendt.
Lubcon Turmopast TAS WT pasta til flydende -40 til 1200 Sølvgrå - - Smøre- og glidemiddel. Til anvendelse mod fast-brænding af bolte, møtrikker m.m., smøring af langsomtgående lejer, aksler, kæder m.m. Til anvendelse i fyrings- og glødeovne, dampkedler, transportanlæg, fremføringskæder m.m.Mindsker slitage, meget god trykabsorbering, beskytter mod korrosion og pasningskorrosion..
Lubcon Turmpast TF 1 -180 til 260 - - Meget god Turmopast TF er en hurtigtørrende, lufttørrende glidelak, som tåler stor belastning.
Lubcon Turmopast WG - til 200 hvid - - Varmeledningspasta, denne specielle sammensætning giver produktet høj temperaturbestandighed, tillige med høj varme-ledningsevne og en lav udflydning.
Lubcon Turmoplex 0 EP, 1 EP, 2 EP og 3 EP 0
1
2
3
-30 til 150 Lysbrun 110/150 Meget god Turmoplex 0 EP, 1 EP og 2 EP universalfedt har et bredt temperaturområde.Produktet er vandresistent og virker korrosionsbeskyttende, hvor-ved der garanteres en problemfri smøring, også i fugtige omgivelser. Til smøring af rulle- og glidelejer af alle typer, både ved normale og høje temperaturer til såvel lave som høje omdrejninger, samt som universalfedt i biler, industrimaskiner, maskiner indenfor bygge- og anlægsbranchen, landbrugs-maskiner og lign.
Lubcon Turmoplex 2 2 -30 til 120 - 150 Meget god Turmoplex 2 universalfedt har et bredt temperatur-område. Produktet er vandresistent og virker korrosionsbeskyttende, hvorved der garanteres en problemfri smøring, også i fugtige omgivelser. Til smøring af rulle- og glidelejer af alle typer, både ved normale og høje temperaturer til såvel lave som høje omdrejninger, samt som universalfedt i biler, industri-maskiner, maskiner indenfor bygge- og anlægs-branchen, landbrugsmaskiner og lign.
Lubcon Turmosynthgrease ALN 1001/000 0 -40 til 150 rødlig/beige - - Til smøring af bl.a. gear i elektroværktøj, maskinværktøj, actuatorer, nålelejer og i alle former for applikationer, hvor en strukturviskos smørefedt stopper lækage og reducerer slitage.
Lubcon Turmosynthgrease ALN 2502/000 0 -30 til 160 Beige - - Turmosynthgrease ALN 2502/000 er en USDA H1-godkendt special højtem-peratursmørefedt på basis af syntetiske kulbrinter med del-syntetisk special fortyk-kelsesmiddel som sikrer høj metalaffinitet. Til smøring af kugle, rulle- og glidelejer i vådbearbejdningsmaskiner ved lave omdrejninger.
Lubcon Turmosynthgrease ALN 4600-Serien 0
1
2
-30 til 180 - - Meget god Til smøring af rulle- og glidelejer ved lave- såvel som middelhastigheder indtil en omdrejningsfaktor på 220.000. Velegnet til anvendelse i omgivelser under påvirkning af varmt og koldt vand.
Lubcon Turmotemp II/400 CL 1 og 2 1
2
-30 til 260 Hvid 500 - Syntetisk specialfedt med anvendelsesmuligheder indenfor den nucleare industri og vacuum-industrien. Turmotemp II/400 CL 2 er NSF-H1 godkendt.
Lubcon Turmotemp II/400 KL 0 -30 til 260 Hvid - - Specialfedt på basis af fuldkommen mættede alkoxyflourolier. Termisk stabil indtil +260 grader. Gode ikke-ledende egen-skaber. Ikke brændbart. Lav fordampning.
Lubcon Turmotemp LP 2502 2 -30 til 260 Lys Beige 250 - Til langtidssmøring af rulle-, kugle- og koniske lejer. Fremragende anti-wear, anti-korrosionsegenskaber. An-griber hverken elastomerer, ikke jernholdige, jernholdige metaller eller andre kendte materialer.
Lubcon Turmsilon GTI 300 serien 2 -60 til 220 Hvid - Meget god Til smøring af rullelejer ved såvel høje som lave temperaturer, som tætnings- og glidemiddel på armaturer, skinner og pakninger i levnedsmiddel- og pakkeindustrien, el-motorer, ventilatorer samt lejer på conveyorkæder.
Lubcon Turmsilon GTI 5000 3 -50 til 220 Cremet hvid - Meget god Levnedsmiddelgodkendt specialsmøremiddel til anvendelse i levneds-middelindustrien samt på bryggerier for både øl og vand.
Lubcon Turmsilon LMI 5000 3 -50 til 220 Cremet hvid - Meget god Levnedsmiddelgodkendt specialsmøremiddel til anvendelse i levneds-middelindustrien samt på bryggerier for både øl og vand.
Lubcon Turmsilon MV-serien 1
2
3
-40 til 260 Hvid - Meget god Til smøring af pakninger for at forbedre glide-egenskaberne og reducere slid. Som forseglingspasta til glashaner i laboratorier, udstyr i den kemiske industri, medicinal- såvel som fødevareindustrien. Som slipmiddel ved lave temperaturer for at forhindre klæbning og fastfrysning af pakninger i køle- og fryseanlæg, køretøjer, togvogne, såvel som kabiner på svævebaner.
Lubcon Turmsilongrease Medium TF 2 -40 til 230 - - Meget god Turmsilongrease Medium TF er en silikonefedt på polyureabasis. Produktet egner sig især til smøring ved høje og lave temperaturer. Til smøring af rulle- og glidelejer i almindelig, ligesom det er velegnet til smøring af kunststofdele såvel som koblingsstik.
             

{{amount}}

/ {{product.UnitTitle}}
{{product.UnitTitle}}
{{product.Title}}

/ {{product.UnitTitle}}
{{product.UnitTitle}}