Lejefedt

Produkt NLGI Anv. temp. °C Farve Basisolie visk. v/40°C Vand-bestandighed Egenskaber
LubconGrizzly Grease serien 000
0
2
-30 til 150 Brun 800 God Grizzly Grease er en specialudviklet fedt til højtbelastede åbne gear såvel som opretstående møller. Pga. temperatur-egenskaberne kan Grizzly Grease anvendes på en lang række applikationer med store belastninger og ved høje temperaturer.
Lubcon Thermoplex 2 TML 2 -35 til 160 Gullig 55 - Thermoplex 2 TML er en fuldsyntetisk specialfedt til anvendelse ved høje omdrejningstal, store belast-ninger og høje temperaturer. Til rulle- og friktionslejer, spindellejer, specielt til højhastighedslejer i tekstil- og værktøjsmaskiner, såvel som til lejer i elektromotorer og ventilatorer.
Lubcon Thermoplex ALN 1001/0 og 00 0
00
-40 til 150 Lys - - I gear på elektrisk værktøj, maskinværktøj, actuatorer, nålelejer, og alle steder hvor smøremidlet kan stoppe lækage og reducere slitage.
Lubcon Thermoplex ALN 1002 2 -40 til 150 Lys - Meget god Thermoplex ALN 1002 anvendes på rulle og glidelejer i almindelighed, såvel som i gear på elektrisk værktøj, værktøjsmaskiner, actuatorer, nålelejer og lign.
Lubcon Thermoplex ALN 250 EP, 251 EP, 252 EP 0
1
2
-50 til 140 Beige - - Til gear og rullelejer i elektrisk værktøj, værktøjsmaskiner, koblings-hjul, nålelejer og andre steder, hvor slitage skal reduceres.
Lubcon Thermoplex L 552 Plus 2 -40 til 180 Gullig - - Lubcon Thermoplex L 552 PLUS er en fuldsyntetisk specialfedt til anvendelse ved høj hastighed og store belastninger.
Lubcon Turmogrease BIO LC 1302 2 -40 til 120 Gullig - God Turmogrease BIO LC 1302 egner sig til smøring af rulle- og glidelejer og andre maskinelementer i bygge- og anlægsmaskiner, land-brugsmaskiner, papir- og værktøjsmaskiner, tekstil-maskiner, såvel som til smøring af maskinelementer i elektro- og husholdnings-maskiner. Specielt velegnet til tabssmøring, hvor overskydende smørefedt kan forsvinde i det omgivende miljø.
LubconTurmogrease CAK 4003 3 -20 til 260 Lys beige 250 - Særdeles velegnet til smøring af lejer, f.eks. rullelejer med roterende yderring. Stor belastnings-evne, forbedrede friktions- og slidegenskaber.
Lubcon Turmogrease CAK-serien 2
3
-20 til 180 Brun - Meget god Anbefales som smørefedt til rulle og friktionslejer, specielt til anvendelse ved større belastninger og højere temperaturer, til conveyor, sten knusere, grave-maskiner m.m.
Lubcon Turmogrease CAN 182 TF 2 -40 til 130 Gullig 20 Meget god TURMOGREASE CAN 182 TF til rulle- og glidelejer i vådbearbejdningsmaskiner, indenfor automobilindustrien og maskinkonstruktioner, såvel som til spindellejer i maskinværktøjsfremstilling. Langtidssmøring af alle former for maskin-konstruktioner under indflydelse af saltvand, lette syrer og baser.
Lubcon Turmogrease CAN 2502 WKA - -55 til 100 Beige - God Turmogrease CAN 2502 WKA er en dynamisk, let specialfedt til anvendelse ved lave temperaturer, vibrationer og oscillerende bevægelser. Vandresistent, gode vedhæftnings-egenskaber, mindsker slitage, trykstabil, korrosionsbeskyttende. Til rulle- og glidelejer i vindmøller, kabelbaner og vogne, som udsættes for skiftende temperaturer og vejrlig.
Lubcon Turmogrease CAN 2502/3 2-3 -40 til 160 Beige - Meget god LUBCON TURMOGREASE CAN 2502/3 er en special højtrykssmørefedt med forbedret korrosions-beskyttelse til anvendelse som langtids- og levetidssmøremiddel af rulle- og glidelejer.
Lubcon Turmogrease CAN 4602 MF 2 -20 til 180 Sort/grå - Meget god På rulle- og glidelejer ydes der optimal sikkerhed, også under ekstreme belastninger, samt længere drifttid og reducerede vedligeholdelses- og istandsættelsesomkostninger
Lubcon Turmogrease CAN 4602 Plus 2 -35 til 180 Brunlig - Meget god Turmogrease CAN 4602 Plus er en special højtrykssmørefedt med forbedret beskyttelse til anvendelse som langtids- og levetidssmøremiddel af rulle- og glidelejer.
Lubcon Turmogrease HDC 2   -30 til 150 Brun 410 God Lubcon Turmogrease HDC 2 er særdeles velegnet til rulle- og glidelejer ved vibrations-, såvel som stød- og trykbelastning, særligt ved forhøjede leje-temperaturer og belastning på conveyorkæder, tørrings-anlæg, stenknusere, grave-maskiner, skæremaskiner, forarbejdningsmaskiner og ventilatorer. Kan anvendes ved såvel lav- som middelhastighed indenfor stål- og mineindustrien.
Lubcon Turmogrease Highspeed L 182 2 -40 til 120 Beige   God Fedt til såvel hurtigt- som langsomtgående applikationer i kombination med stor mekanisk og termisk belastning, smøring af kuglelejer, keglerullelejer og sfæriske rullelejer. Endvidere anvendes produktet til lejesmøring af motorprøve-stande, conveyoranlæg, m.m. Kan også anvendes til rullelejer med roterende yderring.
Lubcon Turmogrease Highspeed L 252 2 -40 til 120 kort 140 Beige 25 Normal Fedt til såvel hurtigt- som langsomtgående applikationer i kombination med stor mekanisk og termisk belastning. Kan også anvendes til rullelejer med roterende yderring.
Lubcon Turmogrease L 800 EP Plus-serien 0
1
2
3
-35 til 140 Lysebrun - Normal Turmogrease L 80 EP Plus serien er en række Lithiumsæbebaserede specialfedter med en særlig basisoliesammensætning og specielle additiver som optimerer produkternes smøreegenskaber, korro-sionsbeskyttende egen-skaber, ældningsbeskyttelse, smørefilmsstabilitet, såvel som egenskaber ved høje og lave temperaturer.
Lubcon Turmogrease LC 8002 EP 2 -40 til 130 Lysebrun - Meget god Lubcon Turmogrease LC 8002 EP er specielt velegnet til smøring af cylindriske tandhjuls- og keglehjuls-gear, mindre snekkegear, drev på diverse elektroværktøj og ren-gøringsmaskiner. Turmo-grease LC 8002 EP egner sig også til smøring af olietætte tandkoblinger, såvel som til smøring af glideskinner og føringer og højt-belastede, langsomtgående rulle- og glidelejer.
Lubcon Turmogrease Li 802 EP 2 -40 til 140 Brunlig - Normal Universal, højtydende, langtidssmørefedt til rulle- og glidelejer. Korrosions-beskyttende egenskaber, ældningsbeskyttelse, smøre-filmsstabilitet, såvel som egenskaber ved høje og lave temperaturer.
LubconTurmogrease N-0, N-2 0
2
-40 til 160 Beige - God Langtids- og permanent smøring af alle former for maskinkonstruktioner. Neutralisering af påvirkningen af koldt/varmt vand, dampe, vandholdige alkaliske eller sure rengøringsmidler og disses dampe i overensstemmelse med DIN 51 807.
Lubcon Turmogrease N 502 2 -40 til 180 Gullig 55 Meget god Til langtids- og levetidssmøring af alle former for maskin-konstruktioner under indflydelse af koldt/varmt vand, dampe, vandige alkaliske eller sure rengørings- og vaskemidler og disses dampe.
Lubcon Turmogrease N 4602/00 0 -30 til 180 Beige - Meget god Typiske smøresteder er gear på elektrisk værktøj, rullelejer i vaskemaskiner, farvemaskiner, rullelejer for elektromotorer indenfor textilindustrien, træbear-bejdning og papirindustrien, og til smøring på steder som er under påvirkning af koldt- og varmt vand, såvel som af lette syrlige og basiske medier.
Lubcon Turmogrease N 8000-Serien 1
2
-20 til 200 Beige - Normal Turmogrease N 8000-serien er en fuldsyntetisk specialfedt med Polyurea som fortykkelses-middel og specielle additiver, som beskytter højtbelastede lejer mod slid, korrosion, oxidation og ældning.
Lubcon Turmogrease NBI 300 BP 2 -40 til 200 - 100 - Turmogrease NBI 300 er en fuldsyntetisk højtemperatur fedt med polyurea som fortykkelsesmiddel og specielle additiver. Produktet virker korrosionsbeskytende, også i fugtige omgivelser. Anvendes til smøring af rillede kuglelejer, koniske rullelejer og til smøring ved høje temperaturer.
Lubcon Turmogrease NM 4601 1 -20 til 160 Beige 460 God LUBCON TURMOGREASE NM 4601 er en blød og smidig uiversalfedt med gode slitage-egenskaber til anvendelse i et bredt temperaturområde.Resistent mod koldt og varmt vand.En EP-langtids fedt.
Lubcon Turmogrease NM 4602 2 -20 til 160 Beige - Meget god LUBCON TURMOGREASE NM 4602  er en blød, smidig og vedhæftende universalfedt med gode slitage-egenskaber til anvendelse i et bredt temperaturområde. Resistent mod koldt og varmt vand. En EP-langtids fedt.
Lubcon Turmogrease NM 4602 MF 2 -20 til 160 Grå/Sort - Meget god LUBCON TURMOGREASE NM 4602 MF er en blød, smidig og vedhæftende universalfedt med gode slitage-egenskaber til anvendelse i et bredt temperaturområde.Resistent mod koldt og varmt vand. En EP-langtids fedt.
Lubcon Turmogrease NM Serien 0
1
2
3
-30 til 160 Beige 155 God Lubcon Turmogrease NM anbefales til smøring på steder, hvor der opstår friktionskontakt i industri-lejer og i motorkøretøjer. Særdeles velegnet i rulle- og glidelejer, idet den optager stød og svingnings-belastning.
Lubcon Turmogrease PU 702 2 -40 til 180 Lys beige/ Gullig 70 Meget god LUBCON TURMOGREASE PU 702 er en fuldsyntetisk specialfedt til langtidssmøring af specielle rullelejer ved høje og lave temperaturer.Til rulle- og glidelejer ved middel- og høje hastigheder, og hvor der kræves en høj-præstations smørefedt.
Lubcon Turmogrease PU 703 3 -40 til 180 Lys beige / Gullig 70 Meget god LUBCON TURMOGREASE PU 703 er en specialfedt til langtidssmøring af specielle rullelejer ved høje og lave temperaturer.Til rulle- og glidelejer ved middel- og høje hastigheder, og hvor der kræves en høj-præstations smørefedt. Fedten dæmper knirkelyde. Modvirker såvel korrosion som slitage.
Lubcon Turmolyb PSP Pasta Pasta -40 til 450 Gråsort - - Turmolyb PSP reducerer friktion og slitage. Anvendes i særdeleshed til smøring af glidelejer, gevindspindler, føringer, kileforbindelser, spændemekanismer,  tand-hjul, tandstænger, bolte og skruer.
Lubcon Turmopast MA-1, MA-2 1
2
-35 til 170 Gullig - Meget god Til smøring af rulle- og glidelejer indenfor tekstilindustrien (vaske-maskiner, farverier etc.), vaskemaskiner, pumper i almindelighed, som fedt til rullelejer for el-motorer i tekstil-industrien, træ-bearbejdningsindustrien og papirindustrien. Som montagefedt med gode vedhæftende egenskaber, forhindrer Turmopast MA 1 og MA 2 opståen af pasningsrust samt gør det nemmere at løsne fastskruede dele.
Lubcon Turmpast NBI 2 Hvid 2 -30 til 150 Lys-beige - - Alle glideoverflader (materiale-kombinationer Fe/Fe, Fe/NE, NE/NE) med lav til middel hastighed. Kan også anvendes ved høje statiske og dynamiske belastninger, som f. eks. Svalehaleprofiler og andre profiler.
Lubcon Turmopast TAS WT pasta til flydende -40 til 1200 Sølvgrå - - Smøre- og glidemiddel. Til anvendelse mod fast-brænding af bolte, møtrikker m.m., smøring af langsomtgående lejer, aksler, kæder m.m. Til anvendelse i fyrings- og glødeovne, dampkedler, transportanlæg, fremføringskæder m.m.Mindsker slitage, meget god trykabsorbering, beskytter mod korrosion og pasningskorrosion..
Lubcon Turmoplex 0 EP, 1 EP, 2 EP og 3 EP 0
1
2
3
-30 til 150 Lysbrun 110/150 Meget god Turmoplex 0 EP, 1 EP og 2 EP universalfedt har et bredt temperaturområde.Produktet er vandresistent og virker korrosionsbeskyttende, hvor-ved der garanteres en problemfri smøring, også i fugtige omgivelser. Til smøring af rulle- og glidelejer af alle typer, både ved normale og høje temperaturer til såvel lave som høje omdrejninger, samt som universalfedt i biler, industrimaskiner, maskiner indenfor bygge- og anlægsbranchen, landbrugs-maskiner og lign.
Lubcon Turmoplex 2 2 -30 til 120 - 150 Meget god Turmoplex 2 universalfedt har et bredt temperatur-område. Produktet er vandresistent og virker korrosionsbeskyttende, hvorved der garanteres en problemfri smøring, også i fugtige omgivelser. Til smøring af rulle- og glidelejer af alle typer, både ved normale og høje temperaturer til såvel lave som høje omdrejninger, samt som universalfedt i biler, industri-maskiner, maskiner indenfor bygge- og anlægs-branchen, landbrugsmaskiner og lign.
Lubcon Turmoplex L 5002 MG 2 -30 til 140 Grå/sort 510 - Turmoplex L 5002 MG til anvendelse på rullelejer, som udsættes for vibrationer og stødbelastninger. Produktet er særlig velegnet til sfæriske rullelejer ved lav rotation samt svingende og stødende bevægelser, som f. eks. på gravemaskiner.
Lubcon Turmosynthgrease AL 2502 2 -30 til 120 Ravfarvet - Meget god Turmosynthgrease AL 2502 er en USDA H1-godkendt specialsmørefedt med god vedhæftningsevne, og modstandsdygtig overfor såvel koldt som varmt vand. Til smøring af rulle- og glidelejer, glideflader, glideskinner, cylinder-føringer, løberuller, kurve-skiver, tandkranse, såvel som til conveyorbaner og transportkroge i slagterier.
Lubcon Turmosynthgrease ALN 2502 2 -40 til 160 Beige - - Turmosynthgrease ALN 2502 er en NSF H1-godkendt special højtemperatur-smørefedt på basis af syntetiske kulbrinter med del-syntetisk special fortyk-kelsesmiddel som sikrer høj metalvedhæftning. Til smøring af kugle, rulle- og glidelejer i vådbearbejd-ningsmaskiner ved lave omdrejninger.
Lubcon Turmosynthgrease ALN 2502/000 0 -30 til 160 Beige - - Turmosynthgrease ALN 2502/000 er en USDA H1-godkendt special højtem-peratursmørefedt på basis af syntetiske kulbrinter med del-syntetisk special fortyk-kelsesmiddel som sikrer høj metalaffinitet. Til smøring af kugle, rulle- og glidelejer i vådbearbejdningsmaskiner ved lave omdrejninger.
Lubcon Turmosynthgrease ALN 4600-Serien 0
1
2
-30 til 180 - - Meget god Til smøring af rulle- og glidelejer ved lave- såvel som middelhastigheder indtil en omdrejningsfaktor på 220.000. Velegnet til anvendelse i omgivelser under påvirkning af varmt og koldt vand.
Lubcon Turmosynthgrease W 2502 2 -30 til 110 Hvid - God Til smøring af rulle- og glidelejer, løberuller, kurveskiver, tandkranse og tandstænger på aftapnings- og lukkemaskiner, transportkroge og rørbaner på slagterier, transport- og sorteringsanlæg m.m. USDA H1 godkendt
Lubcon Turmotemp LP 2502 2 -30 til 260 Lys Beige 250 - Til langtidssmøring af rulle-, kugle- og koniske lejer. Fremragende anti-wear, anti-korrosionsegenskaber. Angriber hverken elas-tomerer, ikke jernholdige, jernholdige metaller eller andre kendte materialer.

{{amount}}

/ {{product.UnitTitle}}
{{product.UnitTitle}}
{{product.Title}}

/ {{product.UnitTitle}}
{{product.UnitTitle}}