Special fedter

Produkt NLGI Anv. temp. °C Farve Basisolie visk. v/40°C Vand-bestandighed Egenskaber
LubconGrizzly Grease serien 000
0
2
-30 til 150 Brun 800 God Grizzly Grease er en specialudviklet fedt til højtbelastede åbne gear såvel som opretstående møller. Pga. temperatur-egenskaberne kan Grizzly Grease anvendes på en lang række applikationer med store belastninger og ved høje temperaturer.
Lubcon Thermoplex 2 TML 2 -35 til 160 Gullig 55 - Thermoplex 2 TML er en fuldsyntetisk specialfedt til anvendelse ved høje omdrejningstal, store belast-ninger og høje temperaturer. Til rulle- og friktionslejer, spindellejer, specielt til højhastighedslejer i tekstil- og værktøjsmaskiner, såvel som til lejer i elektromotorer og ventilatorer.
Lubcon Turmogeargrease B 0 0 -20 til 120 - 400 - Til smøring af store tandkranse på cement- eller kuglemøller, roterende ovne med åbne gear, såvel som indenfor sukkerindustrien og til wirer. Produktet er pumpbar ved lave temperaturer, modstands-dygtig overfor vand, og yder effektiv slitagebeskyttelse.
Lubcon Turmogrease BIO LC 1302 2 -40 til 120 Gullig - God Turmogrease BIO LC 1302 egner sig til smøring af rulle- og glidelejer og andre maskinelementer i bygge- og anlægsmaskiner, land-brugsmaskiner, papir- og værktøjsmaskiner, tekstil-maskiner, såvel som til smøring af maskinelementer i elektro- og husholdnings-maskiner. Specielt velegnet til tabssmøring, hvor overskydende smørefedt kan forsvinde i det omgivende miljø.
Lubcon Turmogrease CAN 182 TF 2 -40 til 130 Gullig 20 Meget god TURMOGREASE CAN 182 TF til rulle- og glidelejer i vådbearbejdningsmaskiner, indenfor automobilindustrien og maskinkonstruktioner, såvel som til spindellejer i maskinværktøjsfremstilling. Langtidssmøring af alle former for maskin-konstruktioner under indflydelse af saltvand, lette syrer og baser.
Lubcon Turmogrease CAN 4602 Plus 2 -35 til 180 Brunlig - Meget god Turmogrease CAN 4602 Plus er en special højtrykssmørefedt med forbedret beskyttelse til anvendelse som langtids- og levetidssmøremiddel af rulle- og glidelejer.
Lubcon Turmogrease GA 280 SL 2 - Lysebrun - Meget god LUBCON TURMOGREASE GA 280 SL er specielt udviklet til smøring af keramikskiverne i et-grebs armaturer som til smøring af regulerings-ventilerne i 2-grebs armaturerne. Produktet opfylder kravene fra FDA og LMBG.
Lubcon Turmogrease HDC 2   -30 til 150 Brun 410 God Lubcon Turmogrease HDC 2 er særdeles velegnet til rulle- og glidelejer ved vibrations-, såvel som stød- og trykbelastning, særligt ved forhøjede leje-temperaturer og belastning på conveyorkæder, tørrings-anlæg, stenknusere, grave-maskiner, skæremaskiner, forarbejdningsmaskiner og ventilatorer. Kan anvendes ved såvel lav- som middelhastighed indenfor stål- og mineindustrien.
Lubcon Turmogrease Highspeed L 182 2 -40 til 120 Beige   God Fedt til såvel hurtigt- som langsomtgående applikationer i kombination med stor mekanisk og termisk belastning, smøring af kuglelejer, keglerullelejer og sfæriske rullelejer. Endvidere anvendes produktet til lejesmøring af motorprøve-stande, conveyoranlæg, m.m. Kan også anvendes til rullelejer med roterende yderring.
Lubcon Turmogrease Highspeed L 251 1 -40 til 120 Brunlig/ beige 25 God Specialfedt til gear med skråtstående tandhjul.
Lubcon Turmogrease Highspeed L 252 2 -40 til 120 kort 140 Beige 25 Normal Fedt til såvel hurtigt- som langsomtgående applikationer i kombination med stor mekanisk og termisk belastning. Kan også anvendes til rullelejer med roterende yderring.
Lubcon Turmogrease PU 703 3 -40 til 180 Lys beige / Gullig 70 Meget god LUBCON TURMOGREASE PU 703 er en specialfedt til langtidssmøring af specielle rullelejer ved høje og lave temperaturer.Til rulle- og glidelejer ved middel- og høje hastigheder, og hvor der kræves en høj-præstations smørefedt. Fedten dæmper knirkelyde. Modvirker såvel korrosion som slitage.
Lubcon Turmogrease RAH - - Gullig 150 - LUBCON TURMOGREASE RAH er et skære- og smøremiddel til materialer, som er svære at bearbejde ved såvel spåntagende som spånløs bearbejdning.
Lubcon Turmopast TAS FM Pasta -40 til 1200 Hvid - - Metalfri montagepasta til smøring af langsomtgående lejer, excentrikker, kurveskiver, spindler og kæder. Også til smøring i forbindelse med varm-bearbejdning, sænk-smedning, varmpresning og varmbøjning af stål og NE-metaller.
Lubcon Turmopast TAS LMI Pasta -40 til 1200 Hvid - - Levnedsmiddelgodkendt montagepasta til smøring af langsomtgående lejer, aksler og kæder. NSF H1 godkendt.
Lubcon Turmopast TAS WT pasta til flydende -40 til 1200 Sølvgrå - - Smøre- og glidemiddel. Til anvendelse mod fast-brænding af bolte, møtrikker m.m., smøring af langsomtgående lejer, aksler, kæder m.m. Til anvendelse i fyrings- og glødeovne, dampkedler, transportanlæg, fremføringskæder m.m.Mindsker slitage, meget god trykabsorbering, beskytter mod korrosion og pasningskorrosion..
Lubcon Turmpast TF 1 -180 til 260 - - Meget god Turmopast TF er en hurtigtørrende, lufttørrende glidelak, som tåler stor belastning.
Lubcon Turmopast WG - - til 200 Hvid - - Varmeledningspasta, denne specielle sammensætning giver produktet høj temperaturbestandighed, tillige med høj varme-ledningsevne og en lav udflydning.
Lubcon Turmoplex 0 EP, 1 EP, 2 EP og 3 EP 0
1
2
3
-30 til 150 Lysbrun 110/150 Meget god Turmoplex 0 EP, 1 EP og 2 EP universalfedt har et bredt temperaturområde.Produktet er vandresistent og virker korrosionsbeskyttende, hvor-ved der garanteres en problemfri smøring, også i fugtige omgivelser. Til smøring af rulle- og glidelejer af alle typer, både ved normale og høje temperaturer til såvel lave som høje omdrejninger, samt som universalfedt i biler, industrimaskiner, maskiner indenfor bygge- og anlægsbranchen, landbrugs-maskiner og lign.
Lubcon Turmoplex 2 2 -30 til 120 - 150 Meget god Turmoplex 2 universalfedt har et bredt temperatur-område. Produktet er vandresistent og virker korrosionsbeskyttende, hvorved der garanteres en problemfri smøring, også i fugtige omgivelser. Til smøring af rulle- og glidelejer af alle typer, både ved normale og høje temperaturer til såvel lave som høje omdrejninger, samt som universalfedt i biler, industri-maskiner, maskiner indenfor bygge- og anlægs-branchen, landbrugsmaskiner og lign.
Lubcon Turmoplex EL 000 EP 0 -35 til 120 Brunlig - God Turmoplex EL 000 EP er en meget blød flydefedt på basis af lithiumsæbe. Produktet indeholder EP-tilsætninger og har gode anti-wear egenskaber. Produktet er velegnet til smøring af højtbelastede gear og tandkoblinger, også under støvede og fugtige forhold, ligesom produktet er egnet til centralsmøring.
Lubcon Turmoplex L 00 EP 0 -35 til 120 Brunlig 150 God Turmoplex L 00 EP er en smidig flydefedt på basis af lithiumsæbe. Produktet indeholder EP-tilsætninger og har gode anti-wear egenskaber. Produktet er velegnet til smøring af højtbelastede gear og tandkoblinger, også under støvede og fugtige forhold, ligesom produktet er egnet til centralsmøring.
Lubcon Turmoplex L 5002 MG 2 -30 til 140 Grå/sort 510 - Turmoplex L 5002 MG til anvendelse på rullelejer, som udsættes for vibrationer og stødbelastninger. Produktet er særlig velegnet til sfæriske rullelejer ved lav rotation samt svingende og stødende bevægelser, som f. eks. på gravemaskiner.
Lubcon Turmoplex LC Leicht 00 0 -30 til 120 Brunlig 100 God Turmoplex LC Leicht 00 er en flydefedt på basis af lithium. Produktet har gode anti-wear egenskaber og er velegnet til central-smøreanlæg, f.eks. Baier & Köppel , Pegnitz, Bielomatic, Neuffen. På trykkeri-maskiner, pakkelinier og vævemaskiner.
Lubcon Turmosynthgrease ALN 2502/000 0 -30 til 160 Beige - - Turmosynthgrease ALN 2502/000 er en USDA H1-godkendt special højtem-peratursmørefedt på basis af syntetiske kulbrinter med del-syntetisk special fortyk-kelsesmiddel som sikrer høj metalaffinitet. Til smøring af kugle, rulle- og glidelejer i vådbearbejdningsmaskiner ved lave omdrejninger.
Lubcon Turmosynthgrease ALN 4600-Serien 0
1
2
-30 til 180 - - Meget god Til smøring af rulle- og glidelejer ved lave- såvel som middelhastigheder indtil en omdrejningsfaktor på 220.000. Velegnet til anvendelse i omgivelser under påvirkning af varmt og koldt vand.
Lubcon Turmosynthgrease LMI 2   -20 til 120 Farveløs - Meget god Levnedsmiddelgodkendt specialsmøremiddel til anvendelse i levneds-middelindustrien, på armaturer, ventiler, vand-haner, lejer og lign. samt på pakninger og påfyldnings-armaturer.
Lubcon Turmotemp II/400 CL 1 og 2 1
2
-30 til 260 Hvid 500 - Syntetisk specialfedt med anvendelsesmuligheder indenfor den nucleare industri og vacuum-industrien. Turmotemp II/400 CL 2 er NSF-H1 godkendt.
Lubcon Turmotemp II/400 KL 0 -30 til 260 Hvid - - Specialfedt på basis af fuldkommen mættede alkoxyflourolier. Termisk stabil indtil +260 grader. Gode ikke-ledende egen-skaber. Ikke brændbart. Lav fordampning.
Lubcon Turmoxygen 2 - Hvid - - LUBCON TURMOXYGEN til smøring, pakning og plombering/forsegling af ventiler, pakningsdele, forseglingsdele, føringer og pakninger i kontakt med oxygen f. ex. i medicinsk udstyr, oxygenlancetter, i stålmøller, oxygen-aggregater, i dykker-stationer, rulle- og glidelejer i pumper brugt i oxygenholdige installationer.
Lubcon Turmsilon GL 320 3 -50 til 120 Cremet hvid - Meget god Lubcon TURMSILON GL 320, specialsmøremidler som opfylder FDA-kravene, og er USDA-H1 godkendt. Kan anvendes i levnedsmiddel-industrien samt på bryggerier for både øl og mineralvand.
Lubcon Turmsilon GTI 300 serien 2 -60 til 220 Hvid - Meget god Til smøring af rullelejer ved såvel høje som lave temperaturer, som tætnings- og glidemiddel på armaturer, skinner og pakninger i levnedsmiddel- og pakkeindustrien, el-motorer, ventilatorer samt lejer på conveyorkæder.
Lubcon Turmsilon GTI 5000 3 -50 til 220 Cremet hvid - Meget god Levnedsmiddelgodkendt specialsmøremiddel til anvendelse i levneds-middelindustrien samt på bryggerier for både øl og vand.
Lubcon Turmsilon HV 3   -40 til 200 Hvid -   Til smøring af tætningsmaterialer for at forbedre glideegenskaberne og reducere slid. Som fedt til vandhaner og som montagepasta til haner i laboratorier, til udstyr i den kemiske industri, medicinal- såvel som fødevareindustrien, specielt indenfor vacuumområdet. Som slipmiddel ved lave temperaturer for at forhindre fastklæbning og fastfrysning af gummilister i køle- og fryseanlæg, køretøjer, togvogne, såvel som kabiner på svævebaner og skilifte.
Lubcon Turmsilon LMI 5000 3 -50 til 220 Cremet hvid - Meget god Levnedsmiddelgodkendt specialsmøremiddel til anvendelse i levneds-middelindustrien samt på bryggerier for både øl og vand.
Lubcon Turmsilon MV-serien 1
2
3
-40 til 260 Hvid - Meget god Til smøring af pakninger for at forbedre glide-egenskaberne og reducere slid. Som forseglingspasta til glashaner i laboratorier, udstyr i den kemiske industri, medicinal- såvel som fødevareindustrien. Som slipmiddel ved lave temperaturer for at forhindre klæbning og fastfrysning af pakninger i køle- og fryseanlæg, køretøjer, togvogne, såvel som kabiner på svævebaner.

{{amount}}

/ {{product.UnitTitle}}
{{product.UnitTitle}}
{{product.Title}}

/ {{product.UnitTitle}}
{{product.UnitTitle}}